Deze situatie belemmert ouders om na de scheiding hun ouderrol goed te kunnen vervullen. Omdat ze deze rol niet meer goed kunnen vervullen, kunnen ze ook niet meer het belang van hun kind zien. Uiteindelijk laat de ouder (bewust of onbewust) het kind deel uitmaken van de onderlinge strijd. Dit is enorm schadelijk voor kinderen en heeft een negatieve invloed op hun gezonde ontwikkeling.

Eigenlijk kun je zeggen dat het oorspronkelijke verlangen om er samen op een goede manier uit te komen door alle conflicten, frustraties en ergernissen langzaam verandert in het verlangen om de ander pijn te doen of zelfs kapot te maken.

Hoe kan een scheidingscoach een vechtscheiding voorkomen of beëindigen?

Succcesvol scheidingscoaches vormen een waardevolle aanvulling op bestaande professionals zoals de mediator of advocaat. Zij zijn de nieuwe tijdsaanpak van scheiden in Nederland en gespecialiseerd in de conflicten die ouders ervaren tijdens en na hun scheiding (bv door slechte communicatie). Ook kunnen zij ouders leren om ook na de scheiding hun ouderrol goed te blijven vervullen zodat kinderen er geen last van hebben, ze niet uitvallen op het werk (hoog ziekteverzuim tijdens het scheidingsproces), en niet weten hoe ze met de moeilijke situatie om moeten gaan. In de meeste gevallen kan een scheidingscoach een vechtscheiding voorkomen of de-escaleren.

Netwerkorganisatie succesvol scheidingscoaches

De door SSN opgeleide scheidingscoaches zijn aangesloten bij Succesvol Scheiden Nederland, een landelijke netwerkorganisatie met coaches verspreid over heel Nederland. Zij bieden ouders een gecertificeerd coachprogramma aan, dat hen in vijf stappen leert hoe ze uit een vechtscheiding kunnen blijven. Ze leren hun negatieve emoties aan te pakken, te communiceren op de juiste manier met de andere ouder via WhatsApp en e-mail, en ze kunnen een compromis sluiten. Tevens leren ze wat de scheiding betekent voor hun kinderen en hoe ze samen na de scheiding hun opvoeding vorm kunnen geven. Het programma hoeft niet door beide ouders gevolgd te worden, het werkt ook als één van de ouders zich meldt.

Onwetendheid

Het is de onwetendheid en geen onwil waardoor ouders in een vechtscheiding belanden. De meeste ouders beginnen aan een scheiding met de beste intenties waarbij ze graag het belang van hun kind voorop zetten. Helaas slagen ze daar vaak niet in. Door de onwetendheid weg te nemen wordt het slagingspercentage van een succesvolle scheiding een stuk hoger!

Ellen wendde zich met de moed der wanhoop tot een scheidingscoach, maar het telefoonnummer van de advocaat om een rechtszaak te beginnen lag al klaar. Ellen gaf vooral haar ex-partner de schuld van de scheiding en kon niet meer zien wat ze zelf nog kon veranderen om het tij te keren.

Ze was boos en teleurgesteld over haar mislukte relatie en alle gebeurtenissen die hadden geleid tot de scheiding en maakte zich ernstig zorgen wat dit zou betekenen voor hun twee zoontjes en hun toekomst.

Gelukkig kon Ellen na het volgen van het programma Succesvol Scheiden haar woede en teleurstelling omzetten in een neutrale houding en wist ze hoe ze met haar e-mails en WhatsApps samen kon werken met de andere ouder. Bovendien kon ze uit de conflicten blijven door compromissen te sluiten met de vader van haar kinderen. Daardoor hadden haar kinderen veel minder last van de scheiding, en was ze weer in staat om te denken aan haar eigen toekomst.

Samen met de mediator hebben deze ouders de scheiding naar tevredenheid kunnen afronden en wisten zo een vechtscheiding te voorkomen!